برنامه جلسات

شرح صحیفه سجادیه،
به مدت 10 شب
ساعت: 21:00
پنجشنبه، 23 فروردین 1397 تا شنبه، 1 اردبیهشت 1397
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور